Start Your Journey Here!

 

Get Job Offers From Companies Around the World.

 

 

 

 

 

 

Latest Jobs

Aladdin Services Oslo, Norway
Jan 21, 2019
Apoteker i Oslo Har du lyst til å jobbe sammen med oss? Vi søker Farmasøyt (Apoteker) til nyetablering selskap i Norge.  Vi søker deg som ønsker en spennende mulighet med å lede, drifte og videreutvikle apoteket. Dette innebærer blant annet å etablere og opprettholde gode rutiner, gode kunderelasjoner og kundemøter, samt kontinuerlig fokus på positiv salgsutvikling. Som apoteker vil du ha daglige utfordringer og stor variasjon i dine arbeidsoppgaver. Som leder vil du ha ansvaret for å motivere personalet og opprettholde et inspirerende arbeidsmiljø. Vil være modig og gå foran dine medarbeidere som et godt eksempel. Samtidig må du ha evnen til å tenke nytt og bruke de rundt deg. Da apoteket er helt nytt får du i tillegg mulighet til å sette ditt eget preg på arbeidsplassen. Kundemøtet er det viktigste i vår hverdag. Vi søker derfor deg som er en dyktig farmasøyt og som trives med aktiv kunderådgivning. Vi ser at du har høy arbeidskapasitet og jobber effektivt. Du har evnen til å spre godt humør, er fleksibel og beslutningsdyktig. Arbeidsoppgaver Apotekets daglige gjøresmål er hovedsakelig tradisjonelle oppgaver inklusive privat multidose. Legemidler pakket i multidose, Samt legemidler og tjenester til kommunehelsetjenesten, Blant annet legemiddelgjennomganger. Personal – og resultatansvar Farmasifaglig mentor og veileder for ansatte Organisering og tilrettelegging av daglig arbeid og bemanning av apoteket Rekruttering, opplæring og videreutvikling av egne medarbeidere Salgsoppfølging og markedsføring Kundemøte i selvvalg og reseptur. Ansvar for logistikk og mulighet for å utvikle seg til salgsteamleder på sikt. Hovedsakelig kundebehandling i reseptur og selvvalg. Farmasøyten skal bruke sin faglige kompetanse ved behovskartlegging og veiledning av kunder i selvvalg og reseptur Spesialoppgaver ut fra kompetanse og erfaring. Sammen med oss, bidra positivt til å nå apotekets mål. Kvalifikasjoner Krav om godkjent norsk autorisasjon som provisorfarmasøyt 2 års farmasøytisk praksis, herunder minimum 12 måneder fra apotek Utdanningsretning Farmasi Utdanningstittel: Farmasøyt Master i farmasi  Bachelor i farmasi Personlige egenskaper Rresultatorientert og har fokus på resultatoppnåelse Fremstår som en klar og tydelig leder Har stor motivasjon for å skape noe sammen med andre og er teamorientert Kommuniserer godt med kunder og medarbeidere Utadvendt og imøtekommende Selvstendig og løsningsorientert Liker samarbeid og er positiv - imøtekommende med kunder og medarbeidere, bidrar til trivsel og det gode arbeidsmiljøet. Løsninger ikke begrensninger - tar eget initiativ for å finne disse løsningene. Pliktoppfyllende - tar ansvar for arbeid som skal gjøres og fullfører oppgaver. Tar eierskap over arbeidet og oppgavene i apotek. Åpen for utviklinger og for nye utfordringer. Kunnskapsrik og engasjert farmasøyt med sterkt kundefokus Genuint glad i mennesker og ønsker å utgjøre en forskjell for andre Utadvendt person og ditt positive humør smitter over på kunder og kolleger Opptatt av både faglig og personlig utvikling Språk Norsk Engelsk Vi tilbyr Gode arbeidsvilkår med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Gjennom eget initiativ har du mulighet til å utvikles både faglig og personlig, og til å sette preg på din egen arbeidsplass Konkurransedyktige betingelser Et svært godt arbeidsmiljø med ambisjoner og løsningsorientering i fokus hvor alle hjelper hverandre. Et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø med god fordeling på tvers av kjønn og alder, og med mange nasjonaliteter representert Søknadsfrist : Snarest, søknader behandles fortløpende Om apoteket : Apoteket etableres i Oslo og er planlagt åpnet i 1. kvartal 2019. Tiltredelse etter avtale. Vi tar samfunnsansvar på alvor. Vi har en stolt kultur med klare ambisjoner om alltid å leve opp til vårt slagord "Kunst av helsevesen, Kjærlighet til Naturen". Kompetanse og kvalitet er kjernen for vår virksomhet, og derfor er faglig og personlig videreutvikling av våre medarbeidere helt sentralt. Vi opptatt av å etterleve våre verdier som er: Omsorg. Stole. Kjærlighet. Vi bestreber på dette skal prege alle i selskap, alle beslutninger, alle handlinger og alle mål i selskapet.
Aladdin Services Oslo, Norway
Jan 21, 2019
Aladdin Services is a startup tech company in Oslo, Norway. Who we are looking for : We’re looking for product-aware engineers who are thoughtful, responsible and passionate individuals who appreciate user experience. We’re looking for someone who is not only well versed in Android or iOS development, but also has a strong understanding of good UX & UI and is excited to learn about and contribute to the server side. Relevant Experience we look for : Strong educational background with BS / MS in Computer Science or related area Ability to work in areas outside of your comfort zone and get things done quickly Hands-on industry experience developing native iOS/Android applications. Personal projects that demonstrate an aptitude for engineering and product sense a plus Experience with React-Native a plus. Experience with building modern web apps using React / Redux and Javascript ES 2017 a plus. Responsibilities : Work with end users and product managers to define product functionality and translate specs into wireframe prototypes. Create high-fidelity wireframes for an MVP product Creating user stories to ensure developers understand the business case, and build optimal features Test the apps on a staging account before live release (QA) Present features to end users, collect feedback, and make adjustments as necessary Apply ASAP to this excellent opportunity by submitting your CV for immediate consideration and do get in touch if you have any questions. By applying for this role your details will be submitted to our system with the Applicant's Privacy Information. Job Types: Full-time, Part-time, Temporary, Internship, Contract, Commission Aladdin Services
Aladdin Services Oslo, Norway
Jan 21, 2019
 Supply Chain & Logistics Planner Aladdin Services is looking for an up-and-coming professional with supply chain and logistics management experience. We are seeking an ambitious Supply Planner with substantial growth potential, strong analytical capabilities, a strategic mindset, and effective communication skills. We are seeking a candidate who will advance organizational integration, and pursues an agile approach to problem solving. What we’re looking for As a Supply Chain & Logistics Planner, you will develop production plans to support and provide superior customer service for the business. You will have the opportunity to: Create and adjust clear schedules and guidelines Reach volume, customer service, inventory, and operating expense goals Express your ideas and develop your skills Plan and execute promotions for new materials and products Prepare and analyze capacity plans You will play an integral role as a business partner with our customers and provide business solutions that connect with our consumer, build retailer relationships, and drive sales profit! An up-and-coming professional with experience in supply chain and logistics management with having an entrepreneurial mindset and are willing to go the extra mile. Understand the complexity of supply chains and how information, cash, and people affect it. You’re familiar with procurement and sourcing and have project management experience. System integration and automation excites you and you enjoy solving complex operation and strategy problems. You’re an excellent communicator and a natural leader. As the Supply Chain & Logistics your main goal is to get our products into the hands of our customers in the safest, fastest, and most cost-effective way possible. Responsibilities and main tasks Establish, lead and manage the Supply Chain & Logistics team Work with our team on procurement, sourcing and batch planning Work with our team on QA/QC Manage inventory and flow between multiple warehouses Manage and oversee logistics in all parts of the supply chain - from suppliers to the end customer Mitigate cost and risk Collaborate with other departments on system integration Design and implement a reverse logistics model Maintain the stock inventory in a perfect condition ensuring an efficient and logical organization of all stock rooms (product and packaging) Improve product availability, interacting with Supply Chain and managing Product Requests to answer Client needs Develop the highest Brand and product knowledge Solid understanding of complex Digital Supply Chain solutions Extensive sales experience with business applications and/or IT solutions; experience selling to CXOs and in sales management (Direct Sales) Working knowledge of a Kanban system Preferred Nordic market knowledge Developing competence matching future needs Constantly keeping an eye open for better ways – Challenging the as-is and developing our business through co-creation with relevant stakeholders. Ability to connect operational, tactical and strategical perspectives build and drive an agenda that balances performance and process focus – securing sustainable results. Analyze opportunities and develop methodologies to minimize cost, improve labor productivity, and improve equipment and systems utilization. Willingness to learn, be mentored, and improve Desire to contribute to and improve supply chain processes Skills High ethical standards Previous experience in production planning, scheduling, demand planning, or inventory Project execution experience Product experience/knowledge: Transportation, Distribution, Flow, eCommerce/Fulfillment, Import/Export and more Technical degree/Commercial degree in Business management, supply chain & logistics management or engineering Direct experience in Supply Chain roles including, Logistics, Procurement, Material Program Management or equivalent Process-oriented mindset and strong analytical skills Excellent communication and presentation skills Experience leading teams and ability to inspire others Highly proficient in MS Excel, SAP, DLA, Six Sigma, etc. LEAN experience Excellent Written, Oral, and Interpersonal Skills in English Knowledge of statistics and data analytics (using Tableau, SQL scripts, etc.) preferred Highly Self Motivated and Directed Strong Analytical and Problem-Solving Abilities Very Strong Customer Service Orientation Experience Working In a Team-Oriented, Collaborative Environment Knowledge of Agile is a plus Detail oriented with excellent oral and written skills; the ability to interface effectively with key stakeholders at every level of the business Process-oriented thinker Proven ability to work in a fast-paced environment Curiosity and a deep desire to learn Project Management Ability to prioritize and complete multiple tasks Opportunity to make an impact in the lives of people all over the world! Experience through hands-on projects that support more superior drug development and delivery technologies than anyone else. Exposure to top-tier scientists and industry leaders Commitment from dedicated managers and mentors who are advocates for your success and career development Access to collaborative and highly engaged colleagues across the globe excited to share their knowledge and provide you support We are looking forward to receiving your application. Equal opportunity . Our company considers candidates regardless of race, color, religion, gender, national origin, disability or veteran status. We will identify candidates based on the following: Leads with Integrity and Respect Delivers Results Demonstrates Business Acumen Fosters Collaboration and Teamwork Champions Change Engages and Inspires Coaches and Develops Aladdin Services Careers Consumer Demand = Our Demand. We believe that a company's values are as important as the products it makes. What started small with the simple idea of selling more for less. We always striving to be better and do better. You become part of this initiative. And will directly and indirectly support our’s sustainability goals, the commitment to bring low prices to our customers on a daily basis, and the community betterment projects in which we engaged. You come thinking you will be working for a company and you leave knowing you worked for a purpose. It's all part of our unwavering commitment to creating opportunities and bringing value to customers and communities. We offers you countless opportunities to have direct impact on the health and well-being of millions of people globally! Your passion for learning coupled with Catalent’s superior technologies will help drive the advancement of medicine in collaboration with leading pharmaceutical, biotech and health care innovators. Job Types: Full-time, Part-time, Temporary, Internship, Contract, Commission, ... Aladdin Services
Aladdin Services Oslo, Norway
Jan 21, 2019
WE SEEK OUR DIGITAL STARS! We are looking forward to impressing our customers with digital sales and marketing solutions that follow in time and take trends in the pulse.  Urges to work with content marketing and creative and efficient management of campaigns through digital e-commerce, driven by both the customer's results and their own sales goals. Have a good understanding of what is required to create awareness and drive traffic in digital e-commerce and you have a good commercial sense. Has good technical and operational experience with the digital e-commerce app, facebook, instagram and snapchat. The position is part of an interdisciplinary team. About Company Aladdin Services is a new Norwegian-based innovative logistics company with online services in Norway, which runs a network of contractors who provide services locally with their high standards of quality and reliability with our App, Website and Business Platform that provide services. We have professional competence in providing services to both the private and public sectors. Our company offers a unique customer experience by combining the latest in technology and logistics with serious professional competence. We are committed to environmentally friendly solutions within continuous professional updating on delivery services to the highest quality quality standards at the right time set for the industry. We are an online duplex platform that connects clients with contractors including online delivery services, ... Our company provides both B2C and B2B delivery services. Our services are carefully tailored to each customer's needs and wishes, and we have close contact with each customer to ensure this is completed. Our focus is on its marketplace activity, and it also operates its own delivery logistics that aims to collaborate with local businesses to make service and order fastest (time-saving) and more precise with reasonable price. Satisfied customers and fastest with high quality delivery ensures that we are competitive at prices in the market. Aladdin Service uses new technology to make our services easier at work, and also make working hours more flexible. Motivation is one of the key keys to success, and a good personality will be one of your most necessary tools. Are you a positive, full of energy? Then search for this job now - you were exactly the one looking for. We look forward to working with you! Aladdin Services ________________________________________________________ Digital markedsfører / selger Stillingsbeskrivelse VI SØKER VÅR DIGITALE STJERNE! Det gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å nå sine mål på alle markedsflater. Nå søker vi en iderik digital orientert markedsfører for startup App, med en selgers pågangsmot. Vi ser for oss at du imponerer kundene våre med løsninger innen digitale salg- og markedsaktiviteter som følger med i tiden og som tar trender på pulsen. Ivrer etter å jobbe med innholdsmarkedsføring og kreativ og effektiv forvaltning av kampanjer via digitale e-commerce, og er drevet av både kundens resultater og egne salgsmål. Har god forståelse for hva som kreves for å skape oppmerksomhet og drive trafikk i digitale e-commerce, og du har en god kommersiell sans. Har god teknisk og operativ erfaring med digitale e-commerce appen, Facebook, Instagram og Snapchat. Stillingen er en del av et tverrfaglig team. Om Selskap Aladdin Services er en ny norskbasert innovativ logistikk selskap med online-tjenester i Norge som driver et nettverk av entreprenør som leverer tjenester lokalt med stilles store krav til kvalitet og pålitelighet med vår App, Nettsted og forretningsplattform som tilbyr tjenester. Vi har fagkompetanse med å levere tjenester til både privat og offentlig sektor. Vårt firmaleverer en unik kundeopplevelse ved å kombinere det nyeste innen teknlogi og logistikk med seriøs fagkompetanse. Vi er opptatt av miljøvennlige løsninger innen kontinuerlig faglig oppdatering på levering tjenester til de høyeste policy kvalitetsnormer til riktig tid som er satt for bransjen. Vi er et online tosidig markedsplass plattform som forbinder kunder med entreprenører inkludert online leveringstjenester, ... Vårt firma gir både B2C og B2B leveringstjenester. Våre tjenester blir nøye tilpasset hver kundes behov og ønsker, og vi har tett kontakt med hver enkelt kunde for å sikre at dette blir gjennomført. Vårt fokus på sin markedsplassvirksomhet, og driver også egen leveringslogistikk som tar sikte på å samarbeide med lokale bedrifter for å gjøre tjenester og bestilling raskeste (tidsbesparende) og mer presis med rimelig pris. Fornøyde kunder og raskeste med høy kvalitet levering sikrer at vi er konkurransedyktige på priser i markedet. Aladdin Service bruker ny teknologi for å gjøre vår tjenester lettere på jobben, og også gjøre arbeidstiden mer fleksibel. Motivasjon er en av hovednøklene til suksess, og en god personlighet vil være et av dine svært nødvendige verktøy. Er du en positiv, full av energi? Søk deretter på denne jobben nå - du var akkurat den som lette etter. Vi gleder oss til å samarbeide med dere! Aladdin Services
UserTribe Copenhagen, Denmark
Jan 21, 2019
Freelance
Analyze video material of customer behavior from all around the world, in order for us to help companies gain better customer insights and accelerate innovation. Join the Tribe and become a Freelance Specialist. Welcome the gig-economy, where you have the freedom to choose what tasks you want to work on. Live a life of total freedom by freelancing for us as an anthropologist, UX researcher, Service Designer, Communication specialist or similar field of expertise and work from wherever you want while still being rewarded for all the tasks you do. What does the work consist of? At UserTribe we recruit real, live user participants from specific target markets, all around the globe in order to let the testers share their opinions and stories to help companies gain more customer knowledge and improve their performance. Your role lies in analyzing these customer insights in relation to their understanding of the world and cultural environment to help enlighten companies. You will help bring these customer insights to light by assisting us in our research studies as a key player and responsible for the data analysing part. You will receiving a data set of 5-10 videos of testers interacting with a website, an app, a marketing campaign, textual stimuli or similar and screen and analyse them. You will derive findings from each individual video in order to create a report of the collected findings. The report will consists of quotes, learnings and tagged video times where highlighted findings are derived from. Even though deadlines may vary you will most often have 2 days to deliver the report from start to finish.   How will the job be? The work will be challenging but fun! You will get a chance to become familiar with insights from all around the world and therefore be exposed to many cultures and understandings of the world. It is a great opportunity to either use your already expert analytical skills or to develop them further and at the same time create a bridge into the commercial world while still earning money. Will I work alone? You will be working alone and do the report all by yourself, however, in case you need it, we have a strong support team ready to help you if you have any challenges or questions in regards to the research study and focus you might need to have. What qualifications do I need? You will need to have experience with qualitative research methods and preferably within anthropology, UX research, Human Computer Interaction (HCI), behavioral analysis or related fields. Most importantly you have strong analytical skills and an ability to overview and condense data material into clear, precise and professional reports. You also need to have an urgency to meet deadlines in order to ensure that deliveries are met on time. You can come from all the places in the world, but you will need to be fluent in English in order to communicate with our specialist department. However, all additional languages are a big plus as many of the test videos will be in the testers’ native language which is everything from Swedish to Chinese therefore all nationalities are well met and appreciated. How do I get paid? All our Specialists are well rewarded for their work and are paid per research study. The base salary will vary depending on the research study as they differ in number of testers, difficulty, and deadline time. Your pay is also dependent on the quality of the report you deliver. After each completed project, we assess the quality of your report, and apply a multiplier to your base salary corresponding to the quality you have delivered. After doing so we transfer the money to your bank account. If you think that we pay suspiciously well, it is most likely because you have delivered a report of very high quality. We hope that you are interested and wish to help us on our mission to help companies bring customer-centricity into the heart of decision-making. Do what you love – be real, do good!
UserTribe Copenhagen, Denmark
Jan 21, 2019
Freelance
UX Recruiters - find the perfect test person in a specific market and help engage them in order for us to help companies gain better customer insights and accelerate innovation. Join the Tribe and become a Freelance UX Recruiter. Welcome the gig-economy, where you have the freedom to choose what tasks you want to work on. Live a life of total freedom by freelancing for us and work from wherever you want while still being rewarded for all the tasks you do. What does the work consist of? At UserTribe we recruit real, live user participants from specific target markets, all around the globe in order to let the testers share their opinions and stories to help companies gain more customer knowledge and improve their performance. Your role lies right in the first step of our journey of finding those perfect test persons for each research study. Your task will not only be of targeting and finding the perfect testers but also activating them and engaging the testers so that we can deliver high quality insights and help companies innovate. You need to be able to find testers within a specific target group in any market around the world and lead them through the process of completing a successful research study. How will I find the testers? You will use different platforms such as Social Media, moderated sessions, phone calls etc. As more you will also become familiar with other tools and platforms that we use in UserTribe order to recruit the testers. You might sometimes also be able to use your own network or maybe you have a complete new idea or method that we can use. Will I work alone? No, you will be working closely with a team on each project in order to be able to deliver accurate and quick results. You will always be able to contact your assigned team if you have any questions or encounter any challenges in your work. What qualifications do I need? You will need to have some experience within UX recruitment or something similar. Since you will be working in a team you will need to be fluent in English and all additional languages are a big plus. Furthermore great communication skills are key as you need to know how to efficiently communicate with the testers as well as your team. You also need to have an urgency to meet deadlines, in order to do so multitasking is often inevitable.   How do I get paid? The payment varies depending on the research study. Sometimes we reward you for the hours you work on the project, or it will be project based, or on the number of testers you find, or maybe in a fourth way. Similar for them all is that the money will be transferred to your account after each completed project.   We hope that you are interested and wish to help us on our mission to help companies bring customer-centricity into the heart of decision-making. Do what you love – be real, do good!
Moods Oslo, Norway
Jan 21, 2019
Full-time
Vi er en ambisiøs gjeng som søker likesinnede som vil være med på en fantastisk reise. Som en del Moods familien vil du bli inkludert i å være med på å utvikle selskapet fremover. Du vil også være den viktigste personen i møte med våre kunder. Din profil Du har erfaring fra retailbransjen og elsker å skape varige relasjoner med kundene. Fantastisk service og gode kundeopplevelser kommer alltid i første rekke for deg. Du har en naturlig interesse for mote og er god til å se spennende løsninger og antrekksammensetninger. Du er en person med høy grad av energi, du er utadvendt, sosial og kan skape ett solid kundenettverk. Ord som beskriver deg er imponerende, inspirerende og sjarmerende.
Guestit AB Stockholm, Sweden
Jan 21, 2019
Full-time
What can you expect? Work closely with the CEO/COO to supervise the day-to-day running of our team flagging any issues and ensuring issues are dealt with swiftly and effectively Learn a lot but also, be part of a fun team Aid in the recruitment, training and development of new team members Define and monitor standards changing process as and when needed to ensure efficiency as we continue to scale rapidly. To work full-time, we work 7 days a week which means some weekends and bank holidays.  Great opportunity in a successful, growing startup! Who are you? A fast learner who gets thrilled by tackling any new challenges and wishing to initiate great ideas (culture, business development, etc.) A people's person with strong interpersonal skills. You have experience in working and communicating across teams to deliver success (maybe worked in a hotel or restaurant, and know how to handle all type of situations) Someone ready to experience managing a team of customer-facing staff and deal with our clients' expectations A person who is not afraid to roll up their sleeves and get stuck into the nitty-gritty of an operational business You have high standards and the ability to inspire a team  You work well under pressure. Our guests are flooding in left, right and centre - you have to be able to think on your feet and deal with last minute operational changes  Looking for a place where you can have an impact but also, apply what you learnt 
UserTribe Copenhagen, Denmark
Jan 21, 2019
Freelance
Analyze video material of customer behavior from all around the world, in order for us to help companies gain better customer insights and accelerate innovation. Join the Tribe and become a Freelance Specialist. Welcome the gig-economy, where you have the freedom to choose what tasks you want to work on. Live a life of total freedom by freelancing for us as an anthropologist, UX researcher, Service Designer, Communication specialist or similar field of expertise and work from wherever you want while still being rewarded for all the tasks you do. What does the work consist of? At UserTribe we recruit real, live user participants from specific target markets, all around the globe in order to let the testers share their opinions and stories to help companies gain more customer knowledge and improve their performance. Your role lies in analyzing these customer insights in relation to their understanding of the world and cultural environment to help enlighten companies. You will help bring these customer insights to light by assisting us in our research studies as a key player and responsible for the data analysing part. You will receiving a data set of 5-10 videos of testers interacting with a website, an app, a marketing campaign, textual stimuli or similar and screen and analyse them. You will derive findings from each individual video in order to create a report of the collected findings. The report will consists of quotes, learnings and tagged video times where highlighted findings are derived from. Even though deadlines may vary you will most often have 2 days to deliver the report from start to finish.   How will the job be? The work will be challenging but fun! You will get a chance to become familiar with insights from all around the world and therefore be exposed to many cultures and understandings of the world. It is a great opportunity to either use your already expert analytical skills or to develop them further and at the same time create a bridge into the commercial world while still earning money. Will I work alone? You will be working alone and do the report all by yourself, however, in case you need it, we have a strong support team ready to help you if you have any challenges or questions in regards to the research study and focus you might need to have. What qualifications do I need? You will need to have experience with qualitative research methods and preferably within anthropology, UX research, Human Computer Interaction (HCI), behavioral analysis or related fields. Most importantly you have strong analytical skills and an ability to overview and condense data material into clear, precise and professional reports. You also need to have an urgency to meet deadlines in order to ensure that deliveries are met on time. You can come from all the places in the world, but you will need to be fluent in English in order to communicate with our specialist department. However, all additional languages are a big plus as many of the test videos will be in the testers’ native language which is everything from Swedish to Chinese therefore all nationalities are well met and appreciated. How do I get paid? All our Specialists are well rewarded for their work and are paid per research study. The base salary will vary depending on the research study as they differ in number of testers, difficulty, and deadline time. Your pay is also dependent on the quality of the report you deliver. After each completed project, we assess the quality of your report, and apply a multiplier to your base salary corresponding to the quality you have delivered. After doing so we transfer the money to your bank account. If you think that we pay suspiciously well, it is most likely because you have delivered a report of very high quality. We hope that you are interested and wish to help us on our mission to help companies bring customer-centricity into the heart of decision-making. Do what you love – be real, do good!
UserTribe Copenhagen, Denmark
Jan 21, 2019
Freelance
UX Recruiters - find the perfect test person in a specific market and help engage them in order for us to help companies gain better customer insights and accelerate innovation. Join the Tribe and become a Freelance UX Recruiter. Welcome the gig-economy, where you have the freedom to choose what tasks you want to work on. Live a life of total freedom by freelancing for us and work from wherever you want while still being rewarded for all the tasks you do. What does the work consist of? At UserTribe we recruit real, live user participants from specific target markets, all around the globe in order to let the testers share their opinions and stories to help companies gain more customer knowledge and improve their performance. Your role lies right in the first step of our journey of finding those perfect test persons for each research study. Your task will not only be of targeting and finding the perfect testers but also activating them and engaging the testers so that we can deliver high quality insights and help companies innovate. You need to be able to find testers within a specific target group in any market around the world and lead them through the process of completing a successful research study. How will I find the testers? You will use different platforms such as Social Media, moderated sessions, phone calls etc. As more you will also become familiar with other tools and platforms that we use in UserTribe order to recruit the testers. You might sometimes also be able to use your own network or maybe you have a complete new idea or method that we can use. Will I work alone? No, you will be working closely with a team on each project in order to be able to deliver accurate and quick results. You will always be able to contact your assigned team if you have any questions or encounter any challenges in your work. What qualifications do I need? You will need to have some experience within UX recruitment or something similar. Since you will be working in a team you will need to be fluent in English and all additional languages are a big plus. Furthermore great communication skills are key as you need to know how to efficiently communicate with the testers as well as your team. You also need to have an urgency to meet deadlines, in order to do so multitasking is often inevitable.   How do I get paid? The payment varies depending on the research study. Sometimes we reward you for the hours you work on the project, or it will be project based, or on the number of testers you find, or maybe in a fourth way. Similar for them all is that the money will be transferred to your account after each completed project.   We hope that you are interested and wish to help us on our mission to help companies bring customer-centricity into the heart of decision-making. Do what you love – be real, do good!
 Work from home
 Start up job
 0 years Experience (Entry-level)
 +3 years experience
 +5 years experience
 IT-Supporter
 Sales Agent
 Customer service
 Backend developer
 Frontend developer
 Android Developer
 iOS Developer
 Full-stack developer
 Marketing & Communication
 Recruitment Specialist
 Project Management
 Receptionist
 Business Intelligence
 Business Development
 Tour guide
 Volunteer
 Translator
 Engineering
 Nurse
 Financial Controller
 SEO Specialist
 IT Architect
 UI Designer
 UX Designer
 Expansion Manager
 PR
 CEO
 CMO
 COO
 CFO
 Other
 Language job
 English (Native)
 English (Fluent)
 English (Beginner)
 Swedish
 Danish
 Norwegian
 Finnish
 French
 German
 Dutch
 Bulgarian
 Italian
 Spanish
 Czech
 Polish
 Portuguese
 Russian
 Hungarian
 Turkish
 Hebrew
 Flemish
 Arabic
 Romanian
 Slovenian
 Slovak
 Japanese
 Chinese
 Swiss German
 Estonian
 Greek
 Croatian
 Ukrainian
 Latvian
 Serbian
 Persian
 Georgian
 Mandarin
 Korean
 Bosnian
 Lithuanian
 Kazakh
 Maltese
 Galician