Kommunikasjonsstrategi – kartleggings- og konseptutviklingsprosjekt for NBBL

  • The Innovation Effect
  • 21490 Norges-la-Ville, France
  • Jun 23, 2019
Internship Project Management

Job Description

Oppstart: August 2019

Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken

Antall studenter: 4

 

Prosjektet for Norske Boligbyggelag (NBBL) gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet.

 

Om prosjektet:

NBBL er en interesseorganisasjon for boligbyggelag med 1 millioner medlemmer i 530.000 boliger. De forvalter ca. 21 % av boligmassen i Norge. Forbundet har en visjon om at eksisterende boligmasse skal bli mer bærekraftig, gjennom blant annet energibesparende tiltak. I tråd med dette ønsker NBBL bistand fra et studentteam til å utvikle en narrativ fremstilling av boligbyggelagenes bærekraftige konkurransefortrinn sosialt, økonomisk og samfunnsmessig.

 

Prosjektet har følgende problemstilling: «Hvordan koble boligbyggelagenes egenart til FNs bærekraftsmål for å skape konkurransefortrinn?». Basert på kartlegging av boligbyggelagenes egenart skal studentene utvikle en kommunikasjonsstrategi, inkludert utvikling og visualisering av historier (storytelling) relatert til bærekraftsmålene. Studentteamet har også ansvar for prosjektplanlegging, samt presentasjon av resultatene i en rapport og fremlegg for oppdragsgiver.

 

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:

  • Marked og analyse
  • Eiendom/boligfag
  • Digital kommunikasjon
  • Markedsføring og strategi 

 

Hvordan søke?

Søk gjennom Hub.no OG ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her: https://www.koble.co/companies/innovationeffect/postings/pMVf54. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Siv på siv@theinnovationeffect.com eller Vilde på vilde@theinnovationeffect.com