Senior Creative Digital UX Designer +3 years

  • Easyweb Cloud CMS
  • Stockholm, Sweden
  • Mar 15, 2019

Job Description

  • Du kommer att få jobba med kunduppdrag, framförallt medelstora företag med korta beslutsvägar och nära till kommunikation.
  • Du kommer att få ta fram design och UX för våra egna webbaserade lösningar, kanske spika helt galna koncept!
  • Du kommer att få ta fram koncept och designexempel samt tillsammans med vår Seniora Digitala AD leda våra visioner framåt.
  • Vi arbetar inte med Wordpress - så äntligen kan du gå utanför ramarna och gå mot strömmen!