Blog > Dansk

Kender du Danes Worldwide?

Organisationen Danes Worldwide hjælper udlandsdanskere og deres familier med at fastholde dansk sprog og kultur og med at få hverdagen til at fungere. Vi har næsten 100 års erfaring i at håndtere de udfordringer, udlandsdanskerne møder.

 

Gennem årene har vi genereret en viden, som vi formidler gennem medarbejderne på sekretariatet, på hjemmesiden samt på de sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn. Og via medlemsmagasinet DANES, der udkommer seks gange om året i både en elektronisk og en papirudgave. DANES indeholder et væld af artikler af interesse for globale danskere.

 

Samtidig er det vores mål at være talerør for udlandsdanskerne og forbedre deres vilkår. Vi befinder os i en niche mellem offentlig og privat servicevirksomhed for medlemmerne, der gerne vil benytte sig af vores tilbud i form af rådgivning, netværk, mærkesager og undervisning.

 

Et stort netværk

At flytte til et andet land er spændende. Men de, der har prøvet det, ved også, at det kan være både vanskeligt og tidskrævende at skabe sig et netværk i udlandet. Og selv om man kan forberede sig, inden man tager afsted, så er der rigtig mange ting, man ikke kan google sig til, og den personlige kontakt er guld værd, når man står midt i udfordringerne.

 

Selv om udlandsdanskerne forbereder sig grundigt inden afrejsen, har de ofte mange forskellige spørgsmål, de gerne vil have svar på – stort og småt mellem hinanden. Det kan være alt fra det bedste supermarked eller den bedste tandlæge over adresser på danske foreninger og grupper til den offentlige transport, sundhedsvæsenet og skolevalg.

Derudover kan der også være spørgsmål af mere overordnet karakter som fx de kulturelle forhold, lokale hierarkier – formelle som uformelle eller konventioner i forhold til påklædning. Og nogle gange har man måske bare brug for at drikke en kop kaffe med en anden, der taler dansk. Stort eller småt: Det er her, vores repræsentanter kommer ind i billedet.

 

En repræsentant er en person, der laver et stykke frivilligt arbejde – ligesom i badmintonklubben eller andelsboligforeningen. Repræsentanter er engagerede mennesker, som kender og forstår deres lokalområder – personligt, politisk og kulturelt. Danes Worldwides repræsentanter findes i alle udgaver: kvinder som mænd, yngre som ældre. De er med andre ord lige så forskellige som alle andre medlemmer. Repræsentanterne har en nøgleposition som bindeled mellem foreningen og medlemmerne – og medlemmerne indbyrdes.

 

kvinde_trafik_by

Studie-information

Når man rejser til et andet land for at studere, kræver det også forberedelse. Og i den forbindelse opstår der tit en lang række spørgsmål.

Danes Worldwide og Danish Students Abroad (DSA) har derfor indgået et samarbejde for markant at forbedre informationen omkring udlandsstudier. Målgruppen er ikke kun unge studerende fra Danmark, der ønsker at læse i udlandet, men også unge danskere bosat i udlandet, men som ønsker at studere i Danmark.

 

Studievejledningen er et supplement til gymnasiernes og de højere læreanstalters nuværende vejledning for studerende, der søger udveksling som led i de etablerede udvekslingsordninger. Vores forum henvender sig (også) til de studerende, der ønsker at studere udenfor de i forvejen etablerede udvekslingsordninger.

 

Det er naturligvis ikke kun studerende, der kan have brug for råd og vejledning. Derfor har Danes Worldwide ansat en juridisk medarbejder, der besvarer de mest almindelige juridiske spørgsmål. Derudover har vi tilknyttet et panel af danske rådgivere, som medlemmerne kan drage nytte af. Ekspertpanelet er bredt sammensat og består i øjeblikket af:

 

  • En advokat med fokus på bolig- og privatretlig rådgivning
  • En revisor, som blandt andet rådgiver om skat
  • En psykolog med speciale og erfaring i udlandsdanske familiers trivsel
  • En culture- & relocation-specialist
  • En skolekonsulent
  • En sikkerhedsrådgiver
  • En forsikringsrådgiver

 

Mærkesager

Danes Worldwide har som målsætning at være talerør for udlandsdanskerne og arbejder på at forbedre deres vilkår. Det betyder bl.a., at vi har en række mærkesager, som vi har kæmpet eller kæmper for at få gennemført. Det gælder fx loven om dobbelt statsborgerskab, som trådte i kraft den 1. september 2015. Derudover arbejder vi i øjeblikket med:

 

70799807-0x0ma

Omregning af IB-karakterer

Mange danske og udlandsdanske unge har en international studentereksamen. Desværre får rigtig mange problemer, når deres eksamenskarakterer skal omregnes til det danske karaktersystem. Derfor er karakterkonvertering – især fra International Baccalaureate (IB-karakterer – et af vores hovedfokusområder.

 

 

Rettigheder

Indførelsen af loven om dobbelt statsborgerskab var en stor sejr for Danes Worldwide. Men der er stadig områder, hvor lovgivningen er uhensigtsmæssig. Det gælder fx de unge udlandsdanskere, som skal søge om at bevare deres danske indfødsret, inden de fylder 22 år.

 

Ca. halvdelen af vores medlemmer har en udenlandsk ægtefælle eller partner, og mange oplever store vanskeligheder med at få deres familie med til Danmark. Danes Worldwide forsøger at påvirke lovgivningen og beslutningstagerne på begge områder.

 

 

Flere oplysninger

Du kan læse mere om Danes Worldwide på vores hjemmeside www.danes.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på +45 3332 0913.

BD7D2334-1E0F-42D9-964C-7B0EB2F45FD7[5]