Blog > Dansk

Gode råd til jobsamtalen i udlandet

Bare tanken om en jobsamtale kan fremtvinge svedige håndflader og nervøse miner hos rigtigt mange danskere; og hvis man til den cocktail så tilføjer, at jobsamtalen skal foregå på engelsk, bliver det hele en tand værre.

Mange af disse danskere er unge mennesker, der ønsker at bo og arbejde i udlandet i en kortere periode for derefter at vende hjem igen.
De fleste mennesker er dog uvante med, hvordan en jobsamtale til et job i udlandet foregår. Derfor vil vi i det følgende guide dig igennem de mest hyppige spørgsmål, og hvordan du elegant og sikkert overkommer dem til en samtale, sådan du får den rette hjælp til din næste jobsamtale.

Og bare rolig, du kan sagtens tage samtalen fra Danmark da 95 % af alle interviews forgår over Skype med video så man har mulighed for at se hinanden an.shutterstock_153117149

De væsentlige spørgsmål

Hver eneste jobsamtale er unik, og der er ikke to samtaler, der ligner hinanden. Derfor kan man ikke lave noget komplet skema over samtalens forløb, men vi kan dog alligevel hjælpe dig med at forberede dig på de vigtigste og hyppigste af slagsen.

Der er nemlig basalt set tre forskellige spørgsmålstyper:

1) Personlige spørgsmål
2) Motivationsspørgsmål
3) Kompetencebaserede spørgsmål

shutterstock_388506676

Personlige spørgsmål

De personlige spørgsmål er de spørgsmål til samtalen, der bør være lettest og mest intuitive for dig at svare på. Spørgsmålene stilles for at kortlægge, hvem du er som person, og hvordan du passer på den profil, virksomheden søger. Her vil der typisk blive stillet spørgsmål som:

Nævn tre positive/negative ting omkring dig selv.
Fortæl ét minut omkring dig selv.
Hvis du var et dyr, hvilket dyr ville du så være?

Selvom spørgsmålene er ret intuitive og nemme at besvare, kan du med fordel forberede nogle sætninger, du kan skyde afsted fra hoften, sådan din besvarelse står skarpt og velovervejet, og det er dig, der får job i udlandet.

shutterstock_303529829

Motivationsspørgsmål

Til motivationsspørgsmålene vil intervieweren kortlægge, hvorfor du har søgt jobbet, hvor interesseret du faktisk er, hvorfor du synes om virksomheden m.v.
Her skal du lave en god portion hjemmearbejde, da denne del af samtalen oftest er ganske vigtig for helhedsindtrykket. Spørgsmålene kan inkludere:

Hvorfor søgte du dette job?
Hvorfor valgte du at søge hos os?
Hvorfor vil du gerne bo/arbejde i dette land?

Derfor anbefaler vi, at du læser op på information omkring virksomheden, da det også siger en masse positivt om dig som person, at du har brugt tid på at sætte dig ind i sagerne.
Overvej derfor også gerne, hvad du finder spændende ved dette job, hvad der tiltaler dig ved virksomheden og så videre, mens du samtidig bør læse omkring virksomhedens produkter, dens størrelse og andre nøgleinformationer.

Kompetencebaserede spørgsmål

I de kompetencebaserede spørgsmål, som der typisk er 1-3 af i hver samtale, vil du blive stillet overfor konkrete, fiktive cases, som du skal forholde sig til. Disse cases er typisk situationer, som virksomhedens medarbejdere oplever til hverdag, og derfor vil de gerne teste, hvordan du forholder dig til disse situationer, hvilket eksempelvis kan være:

En kunde råber ad personalet i butikken (…), hvordan vil du forholde dig?
Du har lavet en stor fejl på en faktura (…), hvordan retter du op på fejlen?

Her er det lidt sværere at forberede sig, da du ikke rigtigt kan vide, hvad du bliver stillet overfor. I stedet for kan du sætte dig ind i, hvilke udfordringer virksomhedens medarbejdere kunne antages at løbe ind i til daglig, hvortil du kan definere din egen løsning på problemerne.

Forbered dig på selve samtalen
Når du søger job i udlandet, så sker jobsamtalen oftest ikke på dansk, medmindre det er for en dansk virksomhed med udenlandsk afdeling. Derfor er det en god idé at tale lidt engelsk (eller det sprog samtalen nu foregår på) dagen op til samtalen, sådan du får dine sprogkundskaber pudset lidt af.
Derudover bør du forberede dig på de punkter, vi har nævnt her i artiklen, da det er meget sandsynligt, at der netop spørges ind til din viden omkring virksomheden, hvem du er som person og andre elementer, der er nævnt her i artiklen.

Held og lykke!