Blog

Få støtte til din jobsøgning i Europa

Hvis du læser denne artikel, har du sikkert et ønske om at arbejde i Europa, men måske er du faktisk ikke klar over, at du har en fantastisk mulighed for at få økonomisk støtte til at rejse til en jobsamtale, tage et sprogkursus eller flytte og etablere dig, hvis du lander et job. Denne støtte kommer fra EU-projektet ”Dit første EURES-job”.

 

For at kunne få økonomisk støtte, skal du dog opfylde nogle krav:

 • Alder
 • Statsborgerskab, bopæl og arbejdsplads
 • Dokumentation fra arbejdsgiver
 • Du skal have kontakt til en EURES-Vejleder

 

Ligeledes skal stillingen opfylde visse krav.

shutterstock_287797142

Alder: 18-35 år gammel

For at kunne modtage økonomisk støtte fra EU-projektet, skal du være mellem 18-35 år gammel.

 

EU, Norge og Island: statsborgerskab, bopæl og arbejdsplads

Du skal være statsborger i et af de 28 EU-lande, Norge eller Island, ligesom du også skal være lovligt bosat i et af disse lande.

 

For en god ordens skyld har vi samlet en liste over alle landene herunder:

 

 • Belgien, Bulgarien, Cypern (syd-øen), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig

 

Dit job eller jobsamtale skal desuden være i et af ovenstående lande.

 

Inden du tager af sted

Krav til arbejdspladsen

Det første du skal gøre er at undersøge, om dit fremtidige job lever op til EU-projektets krav:

 • Stillingen skal have en varighed på minimum 6 måneder
 • Stillingen skal være på mindst 50% af en normalarbejdsuge
 • Løn og andre vilkår skal svare til den nationale arbejdsmarkedslovgivning

 

Ansøg så tidligt som muligt

Husk at søge om økonomisk støtte inden du rejser fra Danmark og senest dagen før din jobsamtale/overtagelsen af dit nye job – ellers kan du ikke modtage økonomisk støtte. Det er en god idé at sende sin ansøgning så tidligt som muligt.

Farerne ved at udvikle et rejseego

Jobsamtalen - sådan gør du og hvad du skal bruge

Hvis du opfylder kravene til økonomisk støtte og har mere end 50 km til jobsamtalen, skal du:

 • Udfylde den rigtige blanket – vi har linket til de forskellige blanketter nederst i artiklen. Den skal du udfylde, underskrive og scanne.
 • Du skal desuden fremlægge dokumentation for, at din arbejdsgiver har inviteret dig til en jobsamtale eller givet dig et job, f.eks. print af mailkorrespondance.
 • Du skal desuden bruge en kopi af følgende:
  • Dit pas
  • Dine rejsedokumenter eller bookingbekræftelse
  • Dit eksamensbevis eller CV
  • Stillingsopslaget
  • Udskrift fra din konto, der viser, at du er indehaveren af den
 • Send og tag af sted
 • Få din arbejdsgiver til at udfylde blanketten http://yourfirsteuresjob.kk.dk/sites/yourfirsteuresjob.kk.dk/files/uploaded-files/Confirmation%20of%20attendance%20job%20interview.pdf
 • Send den underskrevne blanket når du kommer hjem

 

Takster

Der gives forskellige takster, alt afhængigt af, hvor langt du har til jobsamtalen:

 • 0-50 km: 0€
 • 50-250 km: 100€
 • 250-500 km: 250€
 • +500km: 350€

 

Job i udlandet – sådan gør du

Hvis du opfylder kravene til økonomisk støtte, skal du:

 • Udfylde den rigtige blanket – vi har linket til de forskellige blanketter nederst i artiklen. Den skal du udfylde, underskrive og scanne.
 • Få din nye arbejdsgiver til at udfylde blanketten http://yourfirsteuresjob.kk.dk/sites/yourfirsteuresjob.kk.dk/files/uploaded-files/Confirmation%20of%20employment.pdf - husk at denne skal indsendes senest 4 uger efter, at du er startet på dit nye job
 • Du skal desuden bruge en kopi af følgende:
  • Dit pas
  • Dine rejsedokumenter eller bookingbekræftelse
  • Dit eksamensbevis eller CV
  • Stillingsopslaget
  • Udskrift fra din konto, der viser, at du er indehaveren af den
 • Send og tag af sted til dit nye job

 

Særligt

Der er nogle forskellige omstændigheder du skal være opmærksom på, når du søger om økonomisk støtte:

 • Ansøgninger om praktik og lærepladser skal sendes til den italienske del af projektet - http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home , idet den danske del af projektet ikke bevilliger økonomisk støtte til praktik og lærepladser.
 • Ansøgninger om økonomisk støtte til Business Support/Call-center stillinger skal sendes til den italienske del af projektet - http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home , idet den danske del af projektet ikke bevilliger økonomisk støtte til sådanne stillinger.

shutterstock_281242664

Sprogkursus

I mange tilfælde vil du kunne få økonomisk støtte til et kort sprogkursusforløb, hvis dette kræves for at udføre dit nye job. Du skal blot udfylde den rigtige blanket og indsende den.

Husk at projektet skal godkende din ansøgning, inden du starter på kurset.

 

Du skal dog være opmærksom på, at du først vil modtage støtten efter, at du har afsluttet dit kursus og har modtaget dit bevis eller diplom.

 

Anerkendelse af eksamensbevis

I mange tilfælde vil du kunne få økonomisk støtte til at få anerkendt dit eksamensbevis i det land, hvor du søger arbejde, hvis du har fået eller har gode muligheder for at finde et job i det pågældende land. Du skal blot udfylde den rigtige blanket og indsende den.

 

Husk at projektet skal godkende din ansøgning, inden du starter på anerkendelsesprocessen.

 

Hvad kan man modtage i økonomisk støtte?

 • Jobsamtale i et EU-land, Norge og Island: op til 350€
 • Flytte- og etableringsomkostninger: op til 1270€
 • Sprogkurser: op til 1270€
 • Anerkendelse af eksamensbevis: op til 1000€
 • Ekstra støtte i forbindelse med rejser med særlige behov

 

Blanketter

Jobsamtale i et andet EU-land, Norge eller Island: http://yourfirsteuresjob.kk.dk/sites/yourfirsteuresjob.kk.dk/files/uploaded-files/Application%20for%20travelling%20expenses%20for%20job%20interview.pdf

 

Flytte- og etableringsomkostninger:

http://yourfirsteuresjob.kk.dk/sites/yourfirsteuresjob.kk.dk/files/uploaded-files/Application%20for%20financial%20support%20for%20relocation%20expenses.pdf

 

Sprogkursus:

http://yourfirsteuresjob.kk.dk/sites/yourfirsteuresjob.kk.dk/files/uploaded-files/Application%20for%20attendance%20and%20reimbursement%20of%20a%20language%20course_0.pdf

 

Anerkendelse af eksamensbevis:

http://yourfirsteuresjob.kk.dk/sites/yourfirsteuresjob.kk.dk/files/uploaded-files/Application%20for%20reimbursement%20of%20costs%20with%20recognition%20of%20academic%20and-or%20professional%20qualifications.pdf

 

Supplerende flytte- og etableringsomkostninger:

http://yourfirsteuresjob.kk.dk/sites/yourfirsteuresjob.kk.dk/files/uploaded-files/Application%20for%20supplementary%20relocation%20allowance.pdf

 

 

Selvom du lever op til alle kravene, er det vigtigt at huske på, at projektet foretager individuelle vurderinger af alle ansøgninger, og at det måske ikke er alle, der bliver godkendt.

 

 

 

Læs mere på projektets danske hjemmeside: https://ec.europa.eu/eures/public/da/your-first-eures-job-js